ข่าวประชาสัมพันธ์

BDMS Academic Annual Meeting 2017

การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560

Read more
หนังสือ เรียนรู้จากผู้ป่วย stroke เปิดตัวแล้ว

นักเขียนจากชมรมเหลาอักษร โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้เป็นส่วนสำคัญในการเขียนหนังสือ เรียนรู้จากผู้ป่วย stroke เปิดตัวแล้ว อุดหนุนกันได้ หนังสือดีๆที่ได้นำเงินไปช่วยผู้ป่วยทางสมอง

Read more