ข่าวประชาสัมพันธ์

16th ThaiTECT Annual Meeting 2016

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี 2559” Thailand Towards Excellence in Clinical Trials-ThaiTECT จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศและการพัฒนาศักยภาพของประเทศร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความเป็นเลิศในการวิจัยทางคลินิก ปีนี้ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จะเป็นเจ้าภาพ ThaiTECT Annual Meeting 2017

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์ นักวิจัย และพยาบาล จาก คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จากทุกมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียน Online ฟรี

Share: