ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือ เรียนรู้จากผู้ป่วย stroke เปิดตัวแล้ว

นักเขียนจากชมรมเหลาอักษร โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้เป็นส่วนสำคัญในการเขียนหนังสือ เรียนรู้จากผู้ป่วย stroke เปิดตัวแล้ว อุดหนุนกันได้ หนังสือดีๆที่ได้นำเงินไปช่วยผู้ป่วยทางสมอง

Share: