กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ภาพกิจกรรมงาน Quality Forum 2015

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ให้ความรู้ผู้ที่สนใจทำวิจัย พร้อมแนะนำการทำR2R ให้ได้ไปถึงวิจัยโลก ในหัวข้อ From R2R to global research โดยนพ. ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ และ นพ. ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร Research & Development Specialist นอกจากนี้ยังได้รับฟังประสบการณ์จากตัวแทนของผู้วิจัยที่ประสบความสำเร็จ คุณภรณี ผ่องนพคุณ RN, MSN, APN Clinical Nurse Specialist level7 IPUs Cancer และคุณเนตรชนก พิมพ์บึง IPUs Cancer HOD ที่ผลงานได้นำเสนอในเวทีระดับโลก เล่าถึงเส้นทางการทำวิจัยกว่าจะมาถึงวันนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยหน้าใหม่มุ่งมั่นต่อไป

Share: