กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

The Second Colorectal Disease Symposium 2015

ภาพกิจกรรมงาน THE SECOND COLORECTAL DISEASE SYMPOSIUM ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้มีส่วนร่วมออกบูทนำเสนอความรู้ทางการแพทย์ นำวารสาร The Bangkok Medical Journal ไปเผยแพร่ ทั้งแบบรูปเล่มและรูปแบบ VDO LIVE ผู้ร่วมงานกว่า 300 ท่าน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ได้ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกวารสาร และสนใจเขียนบทความ กิจกรรมครั้งนี้เรายังได้รับความรู้เพื่อนำมาพัฒนาวารสารให้ได้มาตรฐานสากล ประมวลภาพมาให้ชมกัน

Share: