กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษ ที่ผ่านมา รู้ยังงี้...วิ่งตั้งนานแล้ว