กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

เปิดตัว The Bangkok Medical Journal Vol.10

วันอังคารที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา มีงานเปิดตัว The Bangkok Medical Journal Vol.10 โดย นพ.จิโรจน์ สุชาโต หัวหน้ากองบรรณาธิการและคณะผู้เขียนบทความมอบวารสารแด่ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ Group CEO & President โดยมี นพ.ตฤณ จารุมิลินท ประธานฝ่ายแพทย์และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดี นับเป็นโอกาสดีที่นักเขียนได้นำเสนอผลงานด้วยตนเองในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

Share: