กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ประชุมวิชาการ Interhospital Renal Clinicopathological Conference ครั้งที่2/2016‏


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้จัดประชุมวิชาการโรคไต Interhospital Renal Clinicopathological Conference ครั้งที่2/2016

N Health Pathology นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิจิตร บุญพรรคนาวิก ร่วมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี นพ.จิโรจน์ สุชาโต หัวหน้ากองบรรณาธิการ The Bangkok Medical Journal และนพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ให้เกียรติมาร่วมงาน

เปิดโอกาสให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตและพยาธิแพทย์ จากโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นต้น นำ case study ที่น่าสนใจมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยอาการและแนวทางการรักษาต่อไป

Share: