เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นผู้นำด้านการวิจัยสุขภาพในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม/p>

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เปิดช่องทางให้บริการแก่ผู้ทำวิจัยผ่านโปรเจค ร้านวิจัย (Research Shop)โดยมีทีมผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพคอยให้คำปรึกษา

ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ +66 2 310 3050-1 โทรสาร +66 2 755 1914