จัดอบรมการทำวิจัย

 • หัวข้ออบรม:

  อบรม พี่เลี้ยงนักวิจัย

 • สถานที่:

  7P1 Bangkok Hospital

 • วันที่จัดอบรม:

  16-18 พฤษภาคม 2559

 • ผู้บรรยาย:

  นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร

 • รายละเอียด:

  เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในการทำงานวิจัยให้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่สนใจในเครือBDMS ให้มีความรู้ เรื่อง การปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) และจริยธรรมการวิจัยในคน สร้างความเข้าใจเรื่อง ขั้นตอนการส่งโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจากBMC-IRB อย่างใกล้ชิด