จัดอบรมการทำวิจัย

 • หัวข้ออบรม:

  อบรม BASIC RESEARCH

 • สถานที่:

  7P1 Bangkok Hospital

 • วันที่จัดอบรม:

  26 - 27 เมษายน 2559

 • ผู้บรรยาย:

  ดร.วัลลภ ใจดี

 • รายละเอียด:

  บรรยากาศการอบรม "Basic Research” ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยให้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัยมากขึ้น สามารถดำเนินโครงการวิจัยถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้กับโรงพยาบาลที่จะเป็น Center of Excellence (COE)