กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ประมวลภาพกิจกรรม AOCSC Requalification Visit

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นศูนย์วิจัยทางคลินิกของ AO Foundation

กล่าวคือ เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานขั้นตอนการทำวิจัยทางคลินิก ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการวิจัยทางคลินิก และเป็นศูนย์ประสานงานหลักของการวิจัยด้าน Orthopedic แบบสหสถาบัน (Multicenter study)

โดยได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์ ไอโว เชาเวคเกอร์ (Mr. Ivo Schauwecker) ผู้จัดการด้านงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Studies Manager)

ครั้งนี้มีความสนใจเยี่ยมชมหน่วยงาน อาทิ IRB, BASEM, Longevity(8C) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา