01
Jan 01
User Rating:  / 0
PoorBest 

ก้อนที่คอเป็นปัญหาที่แพทย์หู คอ จมูกพบได้บ่อยอย่างหนึ่ง สาเหตุที่พบอาจเป็นความผิดปกติแต่กำเนิด ,การอักเสบของต่อมน้ำเหลือง, ไปจนถึงเรื่องของเนื้องอกหรือมะเร็ง

อย่างไรก็ตามก้อนที่คอนี้ ผู้ป่วยมักให้ความสำคัญและมาพบแพทย์เร็วช้าแตกต่างกัน กรณีที่มีอาการเจ็บหรือก้อนโตเร็วหรือผู้ป่วยเกิดความกลัวว่าจะเป็นมะเร็ง ก็มักจะรีบมาพบแพทย์ บางกรณีผู้ป่วยก็ละเลยและมาพบช้า ทำให้ผลของการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร

แต่พอมีหลักเกณฑ์ที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของท่านผู้ฟังได้คร่าว ๆ ดังนี้ หากก้อนที่พบมีขนาดเล็ก ๆร่วมกับอาการไข้เจ็บคอหรือมีการอักเสบของเหงือกฟันช่องคอหรือต่อมทอนซิลที่ใดที่หนึ่ง อาจรับการรักษาจากแพทย์ทั่วไป และเมื่ออาการอักเสบหายไป ต่อมน้ำเหลืองที่คอก็มักจะยุบหายไปด้วย ในกรณีที่ก้อนที่คอมีขนาดโตขึ้นเรื่อย ๆ มีจำนวนก้อนเพิ่มขึ้นหรือคลำได้ก้อนที่รักแร้หรือที่อื่น ๆ , หรือก้อนที่พบร่วมกับมีอาการเสียงแหบ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณอันตราย ที่หมายถึงมะเร็งที่กระจายมายังต่อมน้ำเหลืองแล้ว

ก้อนตรงกลางคอที่เราพบเห็นบ่อย ๆ ว่าเคลื่อนที่ขึ้นลง ขณะกลืนน้ำลายหรือกลืนอาหาร ได้แก่ต่อมไทรอยด์ที่โตขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า คอพอก คอพอกมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิดแรกคอพอกไม่เป็นพิษ เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ถ้าโตมาก ๆ อาจกดหลอดลม ทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบากหรือกลืนอาหารลำบากได้ ส่วนคอพอกอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่าคอพอกเป็นพิษ นอกจากมีอาการโตของต่อมไทรอยด์แล้ว ยังมีใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกง่าย กินจุ แต่ยอมลง และบางรายจะมีตาโปนร่วมด้วย

Share