กิจกรรมของเรา

Text size -+
  • หนังสือ เรียนรู้จากผู้ป่วย stroke เปิดตัวแล้ว

    นักเขียนจากชมรมเหลาอักษร โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้เป็นส่วนสำคัญในการเขียนหนังสือ เรียนรู้จากผู้ป่วย stroke เปิดตัวแล้ว อุดหนุนกันได้ หนังสือดีๆที่ได้นำเงินไปช่วยผู้ป่วยทางสมอง