กิจกรรมของเรา

Text size -+
  • Routine to Research to Innovation

    ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ สร้างสรรค์โปรเจค R to R to I (routine to research to innovation)

    ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท