เราในสื่อต่างๆ

Text size -+
 • ที่เดียวจบครบเครื่องเรื่องงานวิจัย

  ที่เดียวจบ ครบเครื่องเรื่องงานวิจัย จะข้อมูลไหนๆ ก็หาได้ที่นี่

  ศูนย์กลางข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพที่พร้อมให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านงานวิจัย ทุกขั้นตอน

  โดยมีหลักสำคัญคือ

  การสร้างความร่วมมือทางงานวิจัย

  การจัดการความรู้

  การพัฒนาความรู้ความสามารถ

  และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

  เพื่อช่วยผลักดันบุคลากรและเครือข่าย ในการพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์